"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2013 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về xét thưởng công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
22-11-2013 Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
04-12-2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2013 Quyết định số 5529/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. 36
22-11-2013 Quyết định số 5538/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo bền vững huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2017. 46
22-11-2013 Chỉ thị số 32/CT-UBND về tăng cường việc chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 87
28-11-2013 Chỉ thị số 34/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2014. 90
26-11-2013 Thông báo số 630/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2013. 92
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-11-2013 Quyết định số 5626/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. 100
27-11-2013 Chỉ thị số 33/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 và những năm tiếp theo. 101
56,189,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner