"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 01           Năm 2008 Ngày 04 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2007 Nghị quyết số 203/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2008. 03
14-12-2007 Nghị quyết số 204/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. 10
14-12-2007 Nghị quyết số 205/2007/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2008. 12
14-12-2007 Nghị quyết số 206/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 25
14-12-2007 Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30
14-12-2007 Nghị quyết số 208/2007/NQ-HĐND ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ an. 38
14-12-2007 Nghị quyết số 209/2007/NQ-HĐND quy định nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
14-12-2007 Nghị quyết số 210/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
14-12-2007 Nghị quyết số 211/2007/NQ-HĐND phê chuẩn định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị; chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước. 50
14-12-2007 Nghị quyết số 212/2007/NQ-HĐND v/v thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 51
14-12-2007 Nghị quyết số 213/2007/NQ-HĐND về phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kế hoạch biên chế sự nghiệp Y tế năm 2008. 52
14-12-2007 Nghị quyết số 214/2007/NQ-HĐND v/v phân loại đơn vị hành chính - tỉnh Nghệ An. 53
14-12-2007 Nghị quyết số 215/2007/NQ-HĐND về việc thông qua nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2025. 54
14-12-2007 Nghị quyết số 216/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2008. 61
14-12-2007 Nghị quyết số 217/2007/NQ-HĐND về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2008. 64
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2007 Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định mức chi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 66
12-12-2007 Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng công trình, tỉnh Nghệ An. 68
13-12-2007 Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Mức thu một phần viện phí các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật bổ sung mục C2.7 của Thông tư số 03/2006/TTLB-BYT-BTC-BLĐTB &XH và điều chỉnh, sửa đổi mức thu viện phí một số danh mục tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập do UBND tỉnh Nghệ An quản lý. 70
49,867,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner