"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 02           Năm 2008 Ngày 14 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2007 Quyết định số 145/2007/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2008. 03
19-12-2007 Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở. 05
19-12-2007 Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2007 Quyết định số 5072/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt đề án: Xây dựng, cải tạo hệ thống cây xanh, cảnh quan sinh thái, môi trường thành phố Vinh giai đoạn 2007 - 2015, có tính đến 2020. 70
26-12-2007 Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND về việc chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An. 106
26-12-2007 Chỉ thị số 28/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 109
49,867,607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner