"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03           Năm 2008 Ngày 22 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2007 Quyết định số 144/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2008. 03
07-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc cấm phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. 35
08-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Nghệ An. 37
08-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 38
09-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An. 53
11-01-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2007 Quyết định số 5349/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: “Xây dựng mô hình nông thôn mới cấp thôn, bản tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2009 ”. 71
27-12-2007 Quyết định số 5352/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương chi tiết 10 dự án trọng điểm vận động nguồn ODA giai đoạn 2008 - 2010. 84
31-12-2007 Quyết định số 5514/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 87
08-01-2008 Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các Dự án gọi vốn đầu tư theo Hợp đồng BOT và Hợp đồng BT tỉnh Nghệ An. 104
11-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo an toàn lao động, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 109
15-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008. 114
17-01-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Mậu Tý năm 2008. 118
49,867,079 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner