"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 04           Năm 2008 Ngày 28 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Sào tỉnh Nghệ An. 03
16-01-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động lái xe ô tô chở khách từ 10 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
16-01-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định sử dụng phương tiện đi lại, điện thoại công vụ, công tác phí, chi phí tổ chức tập huấn hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, kỷ niệm đón nhận danh hiệu huân, huy chương đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 22
16-01-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
18-01-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
21-01-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2008 Quyết định số 207/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2008. 64
22-01-2008 Quyết định số 238/QĐ-UBND v/v Phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cảng, bến đường thuỷ trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2008 - 2020". 75
22-01-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2008. 101
49,867,555 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner