"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07           Năm 2008 Ngày 10 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-03-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
20-03-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước do tỉnh Nghệ An quản lý. 10
25-03-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ban hành quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự công cộng do lực lượng Công an cấp xã thực hiện. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2008 Quyết định số 546/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của HĐND, UBND thị xã Thái Hoà và huyện Nghĩa Đàn. 19
28-02-2008 Quyết định số 589/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp ngành năm 2008. 33
06-03-2008 Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2008. 40
26-03-2008 Quyết định số 899/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án: “Nghiên cứu Khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ Khoa học cho các chủ trương, chính sách của cấp uỷ và chính quyền nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Nghệ An giai đoạn 2008-2010 và đến 2020”. 71
04-04-2008 Quyết định số 1123/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 31/12/2007 trở về trước. 89
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-03-2008 Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 97
19-03-2008 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 98
26-03-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện mùa khô năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 99
27-03-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 101
28-03-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về việc phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn Nghệ An. 103
49,867,674 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner