"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 08           Năm 2008 Ngày 15 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 05
08-05-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 27/04/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế ban hành công điện; báo cáo phương tiện hoạt động trên biển; báo cáo thiệt hại và sử dụng thông tin của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ trong PCLB và GNTT. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2008 Quyết định số 1440/QĐ-UBNDCN về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2008. 14
24-04-2008 Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ. 18
24-04-2008 Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông. 30
24-04-2008 Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 31
24-04-2008 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Văn hoá Thông tin, Sở Du lịch, Sở Thể dục Thể thao thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 32
24-04-2008 Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc hợp nhất Sở Công nghiệp, Sở Thương mại thành Sở Công thương. 33
24-04-2008 Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Thi đua - Khen thưởng (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) vào Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. 34
24-04-2008 Quyết định số 1448/QĐ-UBND tổ chức lại các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. 35
24-04-2008 Quyết định số 1449/QĐ-UBND về việc giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Nghệ An. 38
24-04-2008 Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 39
24-04-2008 Quyết định số 1451/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 40
24-04-2008 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 41
24-04-2008 Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 42
24-04-2008 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 43
24-04-2008 Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 44
24-04-2008 Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 45
24-04-2008 Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 46
24-04-2008 Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 47
24-04-2008 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 48
24-04-2008 Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 49
24-04-2008 Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 50
24-04-2008 Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 51
24-04-2008 Quyết định số 1463/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 52
24-04-2008 Quyết định số 1464/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 53
24-04-2008 Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 54
24-04-2008 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 55
24-04-2008 Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 56
24-04-2008 Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 57
24-04-2008 Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 58
24-04-2008 Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 59
24-04-2008 Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 60
24-04-2008 Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 61
24-04-2008 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 62
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-04-2008 Quyết định số 1489/QĐ-UBND v/v chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời huyện Nghĩa Đàn. 63
24-04-2008 Quyết định số 1490/QĐ-UBND v/v chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời thị xã Thái Hoà. 64
11-04-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008 trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. 65
29-04-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND về việc tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2008. 67
25-03-2008 Thông báo số 112/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2008. 70
29-04-2008 Thông báo số 147/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2008. 77
49,867,256 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner