"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 20 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án thực hiện Chuẩn Quốc gia về y tế xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2008 Quyết định số 1386/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 61/2007/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 28-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 13
05-05-2008 Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cấp hệ thống Bệnh viện huyện, Bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2010. 22
09-05-2008 Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 34
29-05-2008 Quyết định số 1982/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lớn đến năm 2010. 44
13-06-2008 Quyết định số 2285/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh Nghệ An. 55
17-06-2008 Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An. 57
16-05-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
28-05-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 64
16-05-2008 Thông báo số 168/TB-UBND kết luận phiên họp bất thường của UBND tỉnh ngày 16 tháng 5 năm 2008. 66
27-05-2008 Thông báo số 179/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2008. 68
49,867,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner