"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 20 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-07-2008 Nghị quyết số 224/2008/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 05
23-07-2008 Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
23-07-2008 Nghị quyết số 226/2008/NQ-HĐND về việc giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An. 19
23-07-2008 Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020. 22
23-07-2008 Nghị quyết số 228/2008/NQ-HĐND về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009. 24
23-07-2008 Nghị quyết số 229/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 25
23-07-2008 Nghị quyết số 230/2008/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
23-07-2008 Nghị quyết số 231/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 29
23-07-2008 Nghị quyết số 232/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ – Bắc Hà. 36
23-07-2008 Nghị quyết số 233/2008/NQ-HĐND về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
23-07-2008 Nghị quyết số 234//2008/NQ-HĐND về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 47
23-07-2008 Nghị quyết số 235/2008/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ để huỷ bỏ, thay thế xe Công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 51
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An. 53
04-08-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
05-08-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biếnp, giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An. 70
05-08-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức doanh thu tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà, kiốt, mặt bằng và nhà xưởng để sản xuất kinh doanh. 80
05-08-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ban hành quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 82
15-08-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2008 Quyết định số 3411/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An. 86
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-08-2008 Quyết định số 3481/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2004 - 2009. 93
12-08-2008 Chỉ thị số 18/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân. 94
15-08-2008 Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện “Quy hoạch phương án PCLB, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 98
49,867,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner