"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 12           Năm 2008 Ngày 01 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008 - 2015. 03
19-08-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 20
21-08-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
22-08-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND công bố Danh mục ngành công nghiệp ưu tiên của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp phát triển. 35
29-08-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2008 Quyết định số 3681/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Nghệ An. 71
29-08-2008 Quyết định số 3759/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Nghệ An. 78
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-08-2008 Quyết định số 3761/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2009. 85
21-08-2008 Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 86
29-08-2008 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. 89
28-08-2008 Thông báo số 276/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2008. 95
49,866,794 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner