"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15           Năm 2008 Ngày 12 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND v/v Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thái Hoà trực thuộc Sở Y tế. 03
17-10-2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
17-10-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
24-10-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. 32
29-10-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND ban hành quy định đăng ký, quản lý tạm trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-09-2008 Quyết định số 4144/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008 - 2012. 51
20-10-2008 Quyết định số 4580/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2008 - 2015. 71
04-11-2008 Quyết định số 4949/QĐ-UBND-VX về việc phê duyệt đề cương chi tiết "Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2020". 80
31-10-2008 Thông báo số 342/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2008. 90
49,867,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner