"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 01           Năm 2009 Ngày 02 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-12-2008 Nghị quyết số 236/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009. 03
20-12-2008 Nghị quyết số 237/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2009. 04
20-12-2008 Nghị quyết số 238/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2009. 05
20-12-2008 Nghị quyết số 239/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. 13
20-12-2008 Nghị quyết số 240/2008/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009. 15
20-12-2008 Nghị quyết số 241/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 28
20-12-2008 Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
20-12-2008 Nghị quyết số 243/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư chủ yếu 2006-2010. 43
20-12-2008 Nghị quyết số 244/2008/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 54
20-12-2008 Nghị quyết số 245/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020 (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng). 82
20-12-2008 Nghị quyết số 246/2008/NQ-HĐND ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 96
20-12-2008 Nghị quyết số 247/2008/NQ-HĐND thông qua đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 97
49,888,367 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner