"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 02           Năm 2009 Ngày 02 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-12-2008 Nghị quyết số 248/2008/NQ-HĐND về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. 04
20-12-2008 Nghị quyết số 249/2008/NQ-HĐND thông qua mức thu và tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
20-12-2008 Nghị quyết số 250/2008/NQ-HĐND ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Ủy viên thường vụ các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
20-12-2008 Nghị quyết số 251/2008/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách xây dựng thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao đạt chuẩn quốc gia ở cơ sở tỉnh Nghệ An đến 2010. 12
20-12-2008 Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số: 207/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dântỉnh khóa XV về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008-2010. 15
20-12-2008 Nghị quyết số 253/2008/NQ-HĐND ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
20-12-2008 Nghị quyết số 254/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. 21
20-12-2008 Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số: 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020. 22
20-12-2008 Nghị quyết số 256/2008/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007. 23
20-12-2008 Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm nâng cáo sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An. 61
20-12-2008 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND về ch¬ương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. 64
20-12-2008 Nghị quyết số 259/2008/NQ-HĐND về chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2009. 67
20-12-2008 Nghị quyết số 260/2008/NQ-HĐND về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III. 69
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2008 Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
23-12-2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở và thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 77
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2008 Quyết định số 5757/QĐ-UBND.NN về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác hải sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 78
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-12-2008 Quyết định số 5691/QĐ-UBND.KT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2009 của Thanh tra tỉnh Nghệ An. 83
23-12-2008 Chỉ thị số 27/2008/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 88
02-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tổ chức Tết Trồng cây Xuân Kỷ Sửu năm 2009. 93
23-12-2008 Thông báo số 411/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2008. 95
49,888,709 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner