"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03           Năm 2009 Ngày 15 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2009. 03
26-12-2008 Quyết định số 108/2008/QĐ-UBND về việc Quy định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 38
26-12-2008 Quyết định số 109/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 40
26-12-2008 Quyết định số 110/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
26-12-2008 Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở. 52
31-12-2008 Quyết định số 112/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về xuất bản phẩm được Nhà nước đặt hàng, trợ giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2008 Quyết định số 5727/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động phục vụ phát triển TTCN - Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2015. 64
31-12-2008 Quyết định số 5986/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2009. 82
31-12-2008 Quyết định số 6000/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 89
49,888,152 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner