"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 20 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2008 Quyết định số 81/2008QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2009. 03
20-01-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020” (trừ các Khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng). 32
04-02-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
04-02-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chi Minh tại Kim Liên. 57
04-02-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên. 61
12-02-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ban hành khung giá sử dụng xe ô tô áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
16-02-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 72
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2008 Quyết định số 6041/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 95
21-01-2009 Quyết định số 291/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cửa Lò đến năm 2020. 112
21-01-2009 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Nghệ An. 126
22-01-2009 Quyết định số 324/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh năm 2009. 130
49,888,529 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner