"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07           Năm 2009 Ngày 16 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Vinh. 04
24-12-2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 08
24-12-2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 12
24-12-2008 Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Đô Lương. 16
24-12-2008 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 20
24-12-2008 Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Nam Đàn. 24
24-12-2008 Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Thanh Chương. 28
24-12-2008 Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. 32
24-12-2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Quế Pho. 36
24-12-2008 Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. 40
24-12-2008 Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. 44
24-12-2008 Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 48
24-12-2008 Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 52
24-12-2008 Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. 56
24-12-2008 Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Tương Dương. 60
24-12-2008 Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 64
24-12-2008 Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Yên Thành. 68
24-12-2008 Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Con Cuông. 72
24-12-2008 Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 76
24-12-2008 Quyết định số 104/2008/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. 80
19-02-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
20-02-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ban hành Điều lệ Giải Báo chí Nghệ An. 89
20-02-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị "sinh lợi" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 95
20-02-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 31 Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 97
23-02-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về việc Phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 98
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2009 Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp ngành, huyện năm 2009. 100
16-02-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau chuyển đổi ruộng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 112
26-02-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2009. 115
23-02-2009 Thông báo số 45/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2009. 118
49,888,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner