"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 08           Năm 2009 Ngày 26 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An. 03
25-02-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. 06
25-02-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản Nghệ An. 10
10-03-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 15
13-03-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2009. 17
13-03-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ban hành quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu đối với từng loại xe ôtô để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2009 Quyết định số 541/QĐ-UBND.ĐT về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư chủ yếu 2006-2010. 21
24-02-2009 Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghi Lộc đến năm 2020. 32
27-02-2009 Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2009. 49
09-03-2009 Quyết định số 732/QĐ-UBND.NN về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 54
13-03-2009 Quyết định số 787/QĐ-UBND.VX về việc lập Quy hoạch phát triển Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, đến năm 2020. 62
20-03-2009 Quyết định số 871/QĐ-UBND.CN về việc phê duyệt Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. 63
25-03-2009 Quyết định số 965/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. 84
03-03-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về công tác thú y năm 2009. 94
23-03-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND v/v tăng cường triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”. 97
49,888,299 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner