"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 09           Năm 2009 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2007 tỉnh Nghệ An. 03
25-03-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. 15
31-03-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung nội dung Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
31-03-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 28
01-04-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An. 39
01-04-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về việc Quy định khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Nghệ An. 45
01-04-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 53
07-04-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An \. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2009 Quyết định số 968/QĐ-UBND ban hành Đề án "Bảo vệ công trình giao thông trong mùa bão lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
25-03-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 80
31-03-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 83
31-03-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 85
07-04-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND.VX về việc tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2009. 89
08-04-2009 Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2009 trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. 92
27-03-2009 Thông báo số 95/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2009. 94
49,888,702 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner