"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 10           Năm 2009 Ngày 15 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
20-04-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ban hành Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê ở theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. 05
28-04-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An. 13
29-04-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Pù Mát. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2009 Quyết định số 1084/QĐ-UBND công bố lĩnh vực và nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An năm 2009. 21
03-04-2009 Quyết định số 1148/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh năm 2009. 34
10-04-2009 Quyết định số 1270/QĐ-UBND.VX ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010. 50
27-04-2009 Quyết định số 1553/QĐ-UBND.VX về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An. 57
29-04-2009 Quyết định số 1708/QĐ-UBND.NN về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 65
11-05-2009 Quyết định số 1998/QĐ-UBND.ĐT v/v phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp, TTCN và xây dựng làng nghề vùng ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 70
12-05-2009 Quyết định số 2037/QĐ-UBND.NN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển đàn lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 83
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-04-2009 Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2004-2009. 91
13-04-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng và kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 92
16-04-2009 Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An. 94
20-04-2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND về tăng cường đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 97
13-05-2009 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Nghệ An. 100
24-04-2009 Thông báo số 146/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2009. 103
49,888,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner