"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11           Năm 2009 Ngày 10 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
20-05-2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
27-05-2009 Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi Thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16
27-05-2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
29-05-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
29-05-2009 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND.TM ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu đối với từng loại xe ô tô để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 65
02-06-2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch. 67
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2009 Quyết định số 2038/QĐ-UBND.NN về việc phê duyệt quy hoạch phát triển đàn trâu bò trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 69
13-05-2009 Quyết định số 2053/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 76
18-05-2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 89
26-05-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 92
02-06-2009 Thông báo số 189/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2009. 95
49,888,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner