"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 12           Năm 2009 Ngày 01 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2009 Quyết định số 2162/QĐ-UBND.NC về việc phê duyệt Đề án “Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến năm 2012. 13
22-05-2009 Quyết định số 2213/QĐ-UBND.TRT v/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2010. 28
28-05-2009 Quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phát triển Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 – 2012". 41
12-06-2009 Quyết định số 2737/QĐ-UBND.VX về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Nghệ An đến năm 2020. 72
17-06-2009 Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 79
18-06-2009 Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 80
22-06-2009 Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 81
23-06-2009 Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 82
18-06-2009 Chỉ thị số 18/2009/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. 83
10-06-2009 Thông báo số 194/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 08/6/2009. 86
26-06-2009 Thông báo số 210/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2009. 89
49,887,660 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner