"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 13           Năm 2009 Ngày 06 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
29-06-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2009 Quyết định số 2849/QĐ-UBND.VX về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 – 2010. 81
24-06-2009 Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nghệ An. 86
29-06-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Nghệ An. 93
29-06-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 100
49,888,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner