"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 16 + 17           Năm 2009 Ngày 10 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-07-2009 Nghị quyết số 261/2009/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 04
23-07-2009 Nghị quyết số 262/2009/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
23-07-2009 Nghị quyết số 263/2009/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai. 11
23-07-2009 Nghị quyết số 264/2009/NQ-HĐND thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
23-07-2009 Nghị quyết số 265/2009/NQ-HĐND thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
23-07-2009 Nghị quyết số 266/2009/NQ-HĐND ban hành đối tượng mức thu, chế độ thu nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
23-07-2009 Nghị quyết số 267/2009/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết 2011. 26
23-07-2009 Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
23-07-2009 Nghị quyết số 269/2009/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010. 31
23-07-2009 Nghị quyết số 270/2009/NQ-HĐND về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công. 32
23-07-2009 Nghị quyết số 271/2009/NQ-HĐND về quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015. 34
23-07-2009 Nghị quyết số 272/2009/NQ-HĐND về việc quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
23-07-2009 Nghị quyết số 273/2009/NQ-HĐND về việc chuyển đổi Trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường công lập. 40
23-07-2009 Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động. 41
23-07-2009 Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh nghệ An. 44
23-07-2009 Nghị quyết số 276/2009/NQ-HĐND về quy định sử đụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 49
23-07-2009 Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 233/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 51
23-07-2009 Nghị quyết số 278/2009/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 53
23-07-2009 Nghị quyết số 279/2009/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà. 58
23-07-2009 Nghị quyết số 280/2009/NQ-HĐND v/v cho đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 60
23-07-2009 Nghị quyết số 281/2009/NQ-HĐND v/v cho đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và thôi giữ chức Trưởng ban văn hoá và xã hội- HĐND tỉnh Nghệ An khoá XV- nhiệm kỳ 2004 - 2011. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2009 Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020. 62
04-08-2009 Quyết định số 3711/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020. 80
49,888,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner