"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 24 + 25           Năm 2009 Ngày 01 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2009 Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND ban hành Đề án phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thị xã Cửa Lò giai đoạn đến năm 2020. 03
06-10-2009 Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về tăng cường cán bộ y tế công tác tuyến huyện và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
07-10-2009 Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An. 27
07-10-2009 Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
09-10-2009 Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND về việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 40
09-10-2009 Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 5 Quy định sử dụng phương tiện đi lại, điện thoại công vụ, công tác phí, chi phí tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, kỷ niệm đón nhận danh hiệu huân, huy chương đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của UBND tỉnh. 47
15-10-2009 Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2009 Quyết định số 5123/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn về định giá đất tỉnh Nghệ An. 58
12-10-2009 Quyết định số 5167/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch biển, đảo Nghệ An đến năm 2020. 63
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-10-2009 Quyết định số 4996/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 94
08-10-2009 Quyết định số 5156/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ. 95
49,888,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner