"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 26 + 27           Năm 2009 Ngày 10 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2009 Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 03
28-10-2009 Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giao đất theo hình thức định giá đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
27-10-2009 Chỉ thị số 26/2009/CT-UBND về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2009 Quyết định số 5270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Kỳ đến năm 2020. 39
20-10-2009 Quyết định số 5355/QĐ-UBND về việc ban hành Kinh tế thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của tỉnh Nghệ An. 55
21-10-2009 Quyết định số 5404/QĐ-UBND công bố bổ sung nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất luợng cao ở Nghệ An năm 2009. 64
27-10-2009 Quyết định số 5536/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá, thể thao tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 66
27-10-2009 Quyết định số 5552/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2013. 89
22-10-2009 Thông báo số 420/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2009. 93
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-10-2009 Quyết định số 5469/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2004 - 2011. 99
49,888,526 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner