"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 28 + 29           Năm 2009 Ngày 25 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2009 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
09-10-2009 Chỉ thị số 27/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
11-11-2009 Chỉ thị số 28/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, trừ dịch bệnh hại cây trồng năm 2010. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2009 Quyết định số 5413/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Châu đến năm 2020. 18
21-10-2009 Quyết định số 5414/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Nghĩa Đàn đến năm 2020. 32
29-10-2009 Quyết định số 5593/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Kỳ Sơn đến năm 2020. 48
02-11-2009 Quyết định số 5742/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cây Quế tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến 2020. 63
03-11-2009 Quyết định số 5766/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Hợp đến năm 2020. 69
04-11-2009 Quyết định số 5791/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2012. 82
09-11-2009 Quyết định số 5877/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương đến năm 2020. 89
49,888,752 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner