"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 13 + 14           Năm 2010 Ngày 05 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2009 Quyết định số 115/2009/QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2010. 03
19-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
29-01-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định khắc phục hậu quả bão, lụt đối với các công trình giao thông địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 76
28-01-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Dần năm 2010. 83
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2010 Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2010. 85
29-01-2010 Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 90
28-01-2010 Thông báo số 29/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2010. 102
51,023,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner