"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 09 + 10           Năm 2010 Ngày 01 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2009 Quyết định số 119/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
31-12-2009 Quyết định số 128/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 24
31-12-2009 Quyết định số 129/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. 28
31-12-2009 Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nam Đàn. 32
31-12-2009 Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Thanh Chương. 36
31-12-2009 Quyết định số 132/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Yên Thành. 40
31-12-2009 Quyết định số 133/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đô Lương. 44
31-12-2009 Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 48
31-12-2009 Quyết định số 135/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Con Cuông. 52
31-12-2009 Quyết định số 136/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Tương Dương. 56
31-12-2009 Quyết định số 137/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. 60
31-12-2009 Quyết định số 138/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. 64
31-12-2009 Quyết định số 139/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. 68
31-12-2009 Quyết định số 140/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quế Phong. 72
31-12-2009 Quyết định số 141/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. 76
31-12-2009 Quyết định số 142/2009/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 80
19-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
19-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định ban hành quy chế thành lập và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý cấp xã (xã, phường, thị trấn) tỉnh Nghệ An. 89
19-01-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 90
20-01-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 96
20-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 107
49,858,805 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner