"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 01 + 02           Năm 2010 Ngày 04 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2009 Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Nghệ An quản lý. 03
09-12-2009 Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
11-12-2009 Quyết định số 110/2009/QĐ-UBND về việc uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 31
16-12-2009 Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND về việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
17-12-2009 Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt "Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008 - 2015". 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2009 Quyết định số 6368/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên đến năm 2015. 41
02-12-2009 Quyết định số 6396/QĐ-UBND công bố bổ sung nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An năm 2009. 55
08-12-2009 Quyết định số 6493/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quế Phong đến năm 2020. 57
11-12-2009 Quyết định số 6541/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh đến năm 2020. 71
11-12-2009 Quyết định số 6563/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Thành đến năm 2020. 85
51,023,746 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner