"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11 + 12           Năm 2010 Ngày 01 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2009 Quyết định số 116/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2010. 03
24-12-2009 Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2010. 38
20-01-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao tỉnh Nghệ An. 40
20-01-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên biển. 44
20-01-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách cho chức danh Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở một số địa bàn cấp xã. 50
25-01-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh. 52
25-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về công tác Thú y năm 2010. 57
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2010 Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2010. 60
14-01-2010 Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Chương trình phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020". 78
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-01-2010 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hộị đồng thẩm định thành lập Trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề. 91
20-01-2010 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 99
51,023,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner