"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15           Năm 2010 Ngày 01 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
01-02-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 06
02-02-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
09-02-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi và cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
23-02-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại: nhà A1, C8, C9 khu chung cư Quang Trung, TP Vinh. 26
08-02-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2010. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-02-2010 Quyết định số 542/QĐ-UBND v/v ban hành chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2010. 31
08-02-2010 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đàn đến năm 2020. 47
01-03-2010 Thông báo số 64/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2010. 61
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-03-2010 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 66
01-03-2010 Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 67
49,858,984 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner