"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 16 + 17           Năm 2010 Ngày 01 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An. 03
12-03-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2010. 07
12-03-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán NSNN năm 2008 tỉnh Nghệ An. 19
22-03-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2010. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2010 Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2010. 32
08-03-2010 Quyết định số 1051/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 39
15-03-2010 Quyết định số 1118/QĐ-UBND-TH ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2010. 57
15-03-2010 Quyết định số 1134/QĐ-UBND-TH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An. 66
26-03-2010 Quyết định số 1256/QĐ-UBND-NN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ khí hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. 73
29-03-2010 Thông báo số 96/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2010. 89
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-03-2010 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 95
49,857,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner