"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 20 + 21           Năm 2010 Ngày 10 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khuyến công tỉnh Nghệ An. 03
21-04-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An. 10
29-04-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
29-04-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2010 trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-04-2010 Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An năm 2010. 20
20-04-2010 Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Truyền thông về nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015. 24
05-05-2010 Quyết định số 1787/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 35
06-05-2010 Quyết định số 1798/QĐ-UBND-NN về việc phê duyệt đề án: "Khống chế và tiến tới thanh toán bệnh lở mồm long móng gia súc vùng vành đai chăn nuôi bò sữa tỉnh Nghệ An, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014". 50
04-05-2010 Thông báo số 131/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2010. 61
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-04-2010 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2004 - 2011. 69
28-04-2010 Quyết định số 1726/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ. 70
28-04-2010 Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ. 71
51,023,833 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner