"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 22 + 23           Năm 2010 Ngày 01 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-05-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
17-05-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 4 của "Quy định sử dụng phương tiện đi lại, điện thoại công vụ, công tác phí, chi phí tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, đón tiếp khách, kỷ niệm đón nhận danh hiệu huân, huy chương đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của UBND tỉnh. 17
21-05-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Nghệ An. 19
24-05-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc bổ sung mục 1, Điều 4, Chương II, Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 27
17-05-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
20-05-2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2010) và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(19/8/2005 - 19/8/2010). 32
21-05-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2010 Quyết định số 1767/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. 40
14-05-2010 Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2010-2015. 57
20-05-2010 Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2010 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 69
28-05-2010 Quyết định số 2291/QĐ-UBND-NN ban hành Kế hoạch thực hiện đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 72
28-05-2010 Quyết định số 2292/QĐ-UBND-NN ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 82
28-05-2010 Thông báo số 161/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2010. 88
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-05-2010 Quyết định số 1855/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 97
12-05-2010 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2011. 98
12-05-2010 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2011. 99
17-05-2010 Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2004 - 2011. 100
17-05-2010 Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2004 - 2011. 101
25-05-2010 Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2004 - 2011. 102
25-05-2010 Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2004 - 2011. 103
49,858,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner