"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 24 + 25           Năm 2010 Ngày 01 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, mức giá tối thiểu và tỷ lệ huy động phòng nghỉ tối thiểu để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 03
07-06-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND về việc đổi tên gọi các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
18-06-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định (tạm thời) về tiêu chí xác định năng lực, kinh nghiệm của các doanh nghiệp xin cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
28-06-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại: nhà A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, C4, C5, C6, C7 khu chung cư Quang Trung, TP Vinh. 15
11-06-2010 Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
18-06-2010 Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22
24-06-2010 Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND về việc triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2010 Quyết định số 2614/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trong lĩnh vực đất lâm nghiệp. 34
18-06-2010 Quyết định số 2652/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
28-06-2010 Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP - Các nhà A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C2, C3, C4, C5, C6, C7 khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. 62
28-06-2010 Thông báo số 189/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2010. 68
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-06-2010 Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 79
23-06-2010 Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 80
24-06-2010 Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 81
51,023,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner