"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 28 + 29           Năm 2010 Ngày 30 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. 04
05-07-2010 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An. 06
09-07-2010 Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa đối với doanh thu của từng loại xe ôtô, máy thi công để tính thuế đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
26-07-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. 13
01-07-2010 Chỉ thị số 12/2010/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 16
01-07-2010 Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2010 Quyết định số 2743/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Bổ sung quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 28
30-06-2010 Quyết định số 2788/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
05-07-2010 Quyết định số 2856/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An. 48
07-07-2010 Quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông Khuyến ngư huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thuộc chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. 54
13-07-2010 Quyết định số 2971/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản - In - Phát hành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. 59
15-07-2010 Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc Bổ sung Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 77
21-07-2010 Quyết định số 3115/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi và ổn định dân cư huyện Kỳ Sơn giai đoan 2010-2020. 78
26-07-2010 Thông báo số 234/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2010. 87
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-06-2010 Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2004 - 2011. 93
07-07-2010 Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường thuộc các huyện Anh Sơn, Yên Thành, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Con Cuông và Thị xã Thái Hòa. 94
49,858,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner