"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 30 + 31           Năm 2010 Ngày 02 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2010 Nghị quyết số 306/2010/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 04
10-07-2010 Nghị quyết số 307/2010/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến 2020. 10
10-07-2010 Nghị quyết số 308/2010/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
10-07-2010 Nghị quyết số 309/2010/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 17
10-07-2010 Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
10-07-2010 Nghị quyết số 311/2010/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 26
10-07-2010 Nghị quyết số 312/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 36
10-07-2010 Nghị quyết số 313/2010/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 39
10-07-2010 Nghị quyết số 314/2010/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 58
10-07-2010 Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực MTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản. 61
10-07-2010 Nghị quyết số 316/2010/NQ-HĐND về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh Nghệ An. 63
10-07-2010 Nghị quyết số 317/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 68
10-07-2010 Nghị quyết số 318/2010/NQ-HĐND về việc chuyển đổi Trường THPT Bán công Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập. 70
10-07-2010 Nghị quyết số 319/2010/NQ-HĐND về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015. 71
10-07-2010 Nghị quyết số 320/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011. 83
10-07-2010 Nghị quyết số 321/2010/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ). 85
10-07-2010 Nghị quyết số 322/2010/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ). 87
10-07-2010 Nghị quyết số 323/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn. 89
10-07-2010 Nghị quyết số 324/2010/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại đô thị Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu từ đô thị loại V lên đô thị loại IV. 91
10-07-2010 Nghị quyết số 325/2010/NQ-HĐND về việc thông qua đề án thành lập phường Nghi Hương và phường Nghi Thu, thuộc thị xã Cửa Lò. 93
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2010 Nghị quyết số 326/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. 95
10-07-2010 Nghị quyết số 327/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. 96
10-07-2010 Nghị quyết số 328/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. 97
10-07-2010 Nghị quyết số 329/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. 98
10-07-2010 Nghị quyết số 330/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. 99
49,859,238 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner