"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 36 + 37           Năm 2010 Ngày 15 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2010 Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An. 03
30-08-2010 Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
01-09-2010 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2010 Quyết định số 3737/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22
26-08-2010 Quyết định số 3795/QĐ-UBND-KT ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân tại tỉnh Nghệ An. 26
27-08-2010 Quyết định số 3825/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 31
31-08-2010 Quyết định số 3846/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 45
31-08-2010 Quyết định số 3864/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 64
31-08-2010 Quyết định số 3874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phủ Quỳ – tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 72
31-08-2010 Quyết định số 3875/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. 79
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-08-2010 Quyết định số 3738/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 100
23-08-2010 Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 101
31-08-2010 Quyết định số 3870/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBNDhuyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 102
31-08-2010 Quyết định số 3871/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 103
49,858,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner