"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 40 + 41           Năm 2010 Ngày 01 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2010 Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người nghèo trên địa bàn tỉnh. 04
08-10-2010 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
11-10-2010 Quyết định số 78/2010/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 22
15-10-2010 Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ban hành "Quy định về quy trình và trách nhiệm xử lý tình huống tụ tập đông người để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây phức tạp về an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Chính quyền, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo các cấp". 32
22-10-2010 Quyết định số 80/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44
22-10-2010 Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá một số xã các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 57
27-10-2010 Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về quản lý hoạt động lái xe ô tô chở khách từ 10 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 59
27-10-2010 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND về việc Quy định phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 60
29-10-2010 Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh. 63
01-11-2010 Quyết định số 86/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 65
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2010 Quyết định số 4688/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khuyến nông, khuyến ngư huyện Tương Dương giai đoạn 2010 - 2020 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 72
22-10-2010 Quyết định số 4975/QĐ-UBND về việc Quy định mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. 77
28-10-2010 Thông báo số 304/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2010. 84
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-10-2010 Quyết định số 4876/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2004 - 2011. 90
20-10-2010 Quyết định số 4877/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2004 - 2011. 91
49,858,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner