"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 44 + 45           Năm 2010 Ngày 19 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2010 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
17-11-2010 Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Nghệ An. 12
18-11-2010 Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An. 24
18-11-2010 Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND về việc đổi tên và Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thu viện tỉnh Nghệ An. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2010 Quyết định số 5401/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An. 31
09-11-2010 Quyết định số 5409/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Nghệ An. 38
15-11-2010 Quyết định số 5525/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
17-11-2010 Quyết định số 5555/QĐ-UBND-VX ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Dự án Hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), giai đoạn 2010 - 2016. 90
51,023,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner