"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 46 + 47           Năm 2010 Ngày 06 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2010 Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
20-11-2010 Quyết định số 92/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và nội dung thông tin trên truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16
22-11-2010 Quyết định số 93/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh về thành lập Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Nghệ An. 23
22-11-2010 Quyết định số 94/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An. 24
23-11-2010 Quyết định số 95/2010/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch đường gom, đấu nối đường nhánh vào 6 tuyến quốc lộ (QL1và QL1 đoạn tránh TP Vinh, QL7, QL15, QL46, QL48, đường Hồ Chí Minh) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
26-11-2010 Quyết định số 96/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 49
06-12-2010 Quyết định số 97/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2011 đến 2020. 57
23-11-2010 Chỉ thị số 20/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 68
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2010 Quyết định số 5600/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020”. 71
22-11-2010 Quyết định số 5613/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm xúc tiến du lịch Nghệ An thành Trung tâm thông tin, xúc tiến du lịch Nghệ An. 81
22-11-2010 Quyết định số 5614/QD-UBND về việc đổi tân và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá tỉnh Nghệ An. 82
26-11-2010 Thông báo số 363/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2010. 87
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-11-2010 Quyết định số 5731/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2004 - 2011. 94
03-12-2010 Quyết định số 5803/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2004 - 2011. 95
04-12-2010 Quyết định số 5824/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 96
04-12-2010 Quyết định số 5828/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 97
04-12-2010 Quyết định số 5829/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 98
06-12-2010 Quyết định số 5839/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 99
49,858,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner