"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 17 + 18           Năm 2011 Ngày 18 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nghệ An. 04
13-04-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 24/10/2008 của UBND tỉnh. 08
13-04-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
06-04-2011 Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND về việc mở cuộc vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, pháo, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22
18-04-2011 Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2011 trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2011 Quyết định số 940/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục đề tài khoa học và công nghệ năm 2011. 27
29-03-2011 Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 30
01-04-2011 Quyết định số 1003/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2011. 42
01-04-2011 Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2011. 47
04-04-2011 Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015. 51
05-04-2011 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án ‘Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
13-04-2011 Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An. 65
28-03-2011 Thông báo số 103/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2011. 88
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-03-2011 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 95
04-04-2011 Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 96
04-04-2011 Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 97
13-04-2011 Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 98
13-04-2011 Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ. 99
49,867,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner