"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 21 + 22           Năm 2011 Ngày 20 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ban hành Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 03
31-05-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. 31
03-06-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 41
08-06-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
25-05-2011 Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 54
20-06-2011 Chỉ thị số 19/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2011 Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 59
17-06-2011 Quyết định số 2220/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2020. 64
17-06-2011 Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu. 69
02-06-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 75
02-06-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 79
30-05-2011 Thông báo số 188/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2011. 82
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-06-2011 Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 87
49,867,017 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner