"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 25 + 26           Năm 2011 Ngày 01 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2011 Quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 04
23-06-2011 Quyết định số 2338/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Tiếp tục đổi mới và phát triển Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015". 21
25-06-2011 Quyết định số 2374/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 42
27-06-2011 Thông báo số 231/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2011. 64
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-06-2011 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 70
27-06-2011 Quyết định số 2395/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 71
28-06-2011 Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 72
28-06-2011 Quyết định số 2412/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2011 - 2016. 74
28-06-2011 Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 76
28-06-2011 Quyết định số 2414/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 78
28-06-2011 Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 80
28-06-2011 Quyết định số 2416/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2011- 2016. 82
28-06-2011 Quyết định số 2417/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 84
28-06-2011 Quyết định số 2418/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND Thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2011- 2016. 86
28-06-2011 Quyết định số 2419/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 88
28-06-2011 Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 90
28-06-2011 Quyết định số 2421/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 92
28-06-2011 Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 - 2016. 94
28-06-2011 Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
28-06-2011 Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
28-06-2011 Quyết định số 2425/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. 100
28-06-2011 Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 102
28-06-2011 Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2011- 2016. 104
28-06-2011 Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 106
49,859,231 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner