"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 27 + 28           Năm 2011 Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 04
19-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 08
19-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 09
19-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 10
19-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 11
19-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016. 12
19-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 13
19-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 14
19-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 17
19-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 18
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ban hành “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”. 20
04-07-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về nội dung và định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An. 32
01-07-2011 Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2011 Quyết định số 2405/QĐ-UBND phê duyệt đề cương chi tiết "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2020". 38
28-06-2011 Quyết định số 2453/QĐ-UBND phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến năm 2020". 43
05-07-2011 Quyết định số 2572/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh Nghệ An. 48
05-07-2011 Quyết định số 2573/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015. 53
06-07-2011 Quyết định số 2612/QĐ-UBND phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2020”. 63
14-07-2011 Quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Huy động nguồn lực tổ chức phẫu thuật và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 68
28-06-2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 87
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-06-2011 Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức. 95
08-07-2011 Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
08-07-2011 Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Qùy Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
49,888,456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner