"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 29 + 30           Năm 2011 Ngày 01 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An. 03
26-07-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. 07
28-07-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 87/2009/QĐ.UBND ngày 9 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí tại các trường bán công và trung tâm GDTX thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
29-07-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung đơn giá thu một phần viện phí tại Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Nghệ An. 15
01-08-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 20
01-08-2011 Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2011 Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Mắt Nghệ An. 48
25-07-2011 Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 68
25-07-2011 Quyết định số 2891/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
26-07-2011 Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề án, dự án chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2012. 85
28-07-2011 Quyết định số 2945/QĐ-UBND về việc phê duyệt bộ thiết kế mẫu Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND và các đoàn thể cấp xã trên địa bàn Nghệ An. 87
29-07-2011 Thông báo số 282/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2011. 90
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-07-2011 Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 97
25-07-2011 Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 98
28-07-2011 Quyết định số 2936/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
49,867,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner