"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 33 + 34           Năm 2011 Ngày 22 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-08-2011 Quyết định số 3138/QĐ-UBND ban hành Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 17
15-08-2011 Quyết định số 3188/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương và dự toán lập Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 37
17-08-2011 Quyết định số 3240/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An. 40
19-08-2011 Quyết định số 3285/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015”. 58
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-08-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2011. 98
49,888,560 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner