"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 35 + 36           Năm 2011 Ngày 15 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Quyết định ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
13-09-2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. 05
29-08-2011 Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
29-08-2011 Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2011 Quyết định số 3204/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2011. 17
16-08-2011 Quyết định số 3216/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển du lịch Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015. 23
19-08-2011 Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An. 33
30-08-2011 Quyết định số 3502/QĐ-UBND.CN phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Điều chỉnh hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020”. 35
05-09-2011 Quyết định số 3549/QĐ-UBND.CN phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030”. 41
05-09-2011 Quyết định số 3554/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Nghệ An năm 2012. 45
06-09-2011 Quyết định số 3579/QĐ-UBND.VX về việc ban hành Đề án tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011- 2015. 52
12-09-2011 Quyết định số 3686/QĐ-UBND.ĐC về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An. 83
01-09-2011 Thông báo số 323/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2011. 87
49,867,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner