"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 37 + 38           Năm 2011 Ngày 03 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
20-09-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 05
23-09-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá phân tích môi trường không khí xung quanh; khí thải; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước thải và nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2011 Quyết định số 3634/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An. 17
13-09-2011 Quyết định số 3705/QĐ-UBNDVX phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục vùng dân tộc rất ít người, giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Nghệ An. 24
22-09-2011 Quyết định số 3900/QĐ-UBNDVX ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Nghệ An. 32
26-09-2011 Quyết định số 3946/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 60
26-09-2011 Quyết định số 3947/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015. 79
49,867,632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner