"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 39 + 40           Năm 2011 Ngày 20 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ban hành quy định cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ APEC. 03
14-10-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 08
14-10-2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
17-10-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
04-10-2011 Chỉ thị số 25/2011/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2011. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2011 Quyết định số 3822/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Kỳ Sơn đến năm 2020. 30
21-09-2011 Quyết định số 3866/QĐ-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2011. 42
04-10-2011 Quyết định số 4070/QĐ-UBND-NC v/v thành lập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An. 50
12-10-2011 Quyết định số 4211/QĐ-UBND ban hành Đề án đào tạo cán bộ Quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo của tỉnh Nghệ An. 53
17-10-2011 Quyết định số 4309/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An. 70
17-10-2011 Quyết định số 4313/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng duyên hải tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/50.000. 72
10-10-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển. 88
10-10-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2011. 91
28-09-2011 Thông báo số 363/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 9/2011. 94
49,867,083 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner